rozmiar czcionki A A A
czytano 27397 razy

Czy imię Boże oznacza 'jestem, który jestem'?

NIE.

Imię Boże zapisane czterema hebrajskimi literami יהוה (jod-heh-waw-heh, JHWH) nie znaczy "jestem, który jestem".

Zwrot "jestem, który jestem" zaczerpnięto z Wyjścia 3:14 (2 Mojżeszowa, ve'ellehshemoth). W transliteracji z hebrajskiego ów zwrot brzmi: "ehjeh aszer ehjeh".

Co oznacza ten zwrot?
Przekład "Twenty-Four Books of the Holy Scriptures", dokonany przez rabina Izaaka Leesera oddaje to tak: "będę, kim będę". "The Emphasised Bible" Josepha B. Rotherhama podaje: "STANĘ SIĘ, kimkolwiek zechcę". Tu w uwadze marginesowej do tego wersetu napisano: "'Hajah' (słowo oddane powyżej przez 'stanę się') nie znaczy 'być' w sensie zasadniczym, czyli ontologicznym, lecz w sensie fenomenologicznym. (...) Jaki On będzie, to nie zostało wyjawione - On będzie z nimi, będzie im pomagał, będzie ich krzepił i wyzwalał".

Jednakże zwrot "jestem, który jestem" czy "będę, kim będę" nie jest ani rozwinięciem tetragramu ani znaczeniem imienia Bożego, ani też imię Jehvah/Jehovah/Jahveh nie jest jakimś skrótem zwrotu "ehjeh aszer ehjeh". "Ehjeh", czyli "będę" lub "okażę się" nie jest powtarzającym się w całej Biblii imieniem prawdziwego Boga. Imię Boże zapisane czterema hebrajskimi literami יהוה (jod-heh-waw-heh, JHWH) jest niesprecyzowaną, kauzatywną formą hebrajskiego czasownika "hawah" - 'stawać się'. Wobec tego imię Jehvah/Jehovah/Jahveh znaczy:

"On powoduje, że się staje", bądź "On powoduje, że się dzieje".

Ów hebrajski czasownik występuje w formie gramatycznej oznaczającej czynność w trakcie wykonywania, czyli w trybie ciągłym niedokonanym.

Zatem יהוה (JHWH) nie oznacza "jestem, który jestem".

 
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia ™.

Faq

Copyright © by Biblia ™ | mapa witryny | login